2017(e)ko irailaren 12(a), asteartea

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK / Actividades extraescolares

2017-2018 ikasturterako eskolazkanpoko ekintzen eskaintza atera da
Izen-emateak hurrengo estekaren bidez egingo dira. Izena emateko azken eguna, irailaren 20a izango da. Onartutako ikasleen behin betiko zerrenda iragarki taulan argitaratuko da.

KONTUAN IZATEKO

-Izena emateko epea datorren irailaren 20an, asteazkena, amaituko da
-Ikasturteko eskolaz kanpoko ekintzak edo Guraso Elkarteko kuotak ordaindu ez dituztenak ez dira onartuko. 
-Ekaintza batean izena emateak hiru hilabetetan gutxienez jarduteko kompromisoa adierazten du. 
-Ekintza bat hasita egon eta gero, ekintza horren arduradunak onartu ahal izango ditu inskripzio berriak honako data hauetan: 
o Urriaren 23tik 27ra bitarte. Ekintza azaroko lehenengo astean hasiko da. 
o Abenduaren 18tik 22ra bitarte. Ekintza urtarrilako lehenengo klase astean hasiko da. 

-Ezarritako ordutegiak alda daitezke sortzen diren taldeen kopuruaren arabera. 
-Ekintza baterako dauden eskaerak plaza kopurua baino handiagoa balitz zozketa egingo da. 
-*Ikurraz markatutako ekintzak Guraso Elkarteak kudeatzen ditu. 

-Eskolaz kanpoko ekintzen ordainketa HIRU HILERO bankuko ordainagiri helbideratuaren bidez egingo da, Ikastolako ordain agiria pasatzen zaizuen kontu berean. Ordain agiria eskolaz kanpoko ekintzena bakarrik izango da, eta, urria, urtarrila eta apirilaren hilabeteen lehenengo hamabostaldian pasatuko dizuegu. 
-Hiru hileri dagozkien kuotak ordaintzen ez dituzten familiak, eta ez ordainketa horren arrazoia ematen ez badute, jarraian ekintzan baja emango ditugu hurrengo hiru hilerako. Era berean, erreziboa berriro pasatuko dizuegu itzulketak sortu izan ahal duen bankuko gastuen gehigarriarekin. 
-Bajak hiruhilekoaren azken hamabostaldian egingo dira. Data pasata badago ez da itzuliko ordaindutako dirua.   

-Guraso Elkarteak ikasturtean zehar ekintza desberdinak proposa ditzake, hezkuntza komunitatearen behar eta interesen arabera: mekanografia, komiki tailerrak, eta abar. 
-Ikastolako ikaslea ez den pertsonaren batek Artxandape Ikastolako eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartu nahi badu, idazkaritzan izen emateko orria bete, eta jatorrizko ikastetxeko baimen guztiak ekarri beharko ditu. 

-----------------------------------------------------------------------
Ha sido publicada la ofertade actividades extraescolares para este curso 2017-2018.
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace. La fecha límite para inscribirse es el miércoles 20 de septiembre de 2016. El listado definitivo de alumnos/as admitidos/as se publicará en el tablón de anuncios.

A TENER EN CUENTA

-El plazo de entrega de las inscripciones finaliza el miércoles, 20 de septiembre
-Para poder darse de alta en una actividad hay que estar al día en el pago de las cuotas, del año en curso y de los anteriores, tanto de las actividades extraescolares como de la AMPA. 
-La inscripción en una actividad supone el compromiso de permanencia durante al menos un trimestre
-Una vez iniciada la actividad sólo se podrán realizar nuevas inscripciones, con la aprobación de la persona que imparte la actividad, en las siguientes fechas: 
o Del 23 al 27 de octubre, iniciando la actividad la primera semana de noviembre. 
o Del 18 al 22 de diciembre, iniciando la actividad la primera semana lectiva de enero. 

-Los horarios establecidos pueden sufrir alguna alteración en función del número de grupos que se completen. 
-Cuando el número de solicitudes para una actividad sea superior al número de plazas ofertadas, la adjudicación de las mismas se realizará mediante sorteo. 
-Las actividades marcadas con * son gestionadas por la Asociación de Madres y Padres de la Ikastola (AMPA). 

-El pago de las actividades extraescolares se realizará TRIMESTRALMENTE, mediante recibo bancario domiciliado en la misma cuenta que el de la Ikastola. El recibo será sólo de las actividades extraescolares, y se pasará a cobro la primera quincena de los meses de octubre, enero y abril
-Las familias que no abonen las cuotas correspondientes al trimestre y no informen de la justificación de ese impago, automáticamente serán dadas de baja en la actividad. Así mismo se les volverá a pasar el cobro de dicho recibo incrementado con los gastos bancarios que haya ocasionado dicha devolución. 
-Las solicitudes de baja deberán realizarse en la última quincena del trimestre en curso. Una vez pasada esa fecha, no se devolverá el importe cobrado. 

-La AMPA, a lo largo del curso podrá proponer diferentes actividades en función de los intereses y necesidades de la comunidad educativa (alumnos, familias, etc.): mecanografía, taller de cómic, etc. --Los-as alumnos-as de otros centros escolares que deseen participar en alguna actividad extraescolar de Artxandape Ikastola deberán cumplimentar la inscripción que se les facilitará en secretaría y contar con las debidas autorizaciones del centro escolar de procedencia. iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina