Ekonomia / Economía

EKONOMIA BATZORDEA

Ekonomia batzordearen arduradunak: Brigida Perez, Beatriz Salas


 • Elkartearen kudeaketa ekonomikoa: 
  • Erakunde, entitate eta instituzioekin harremana mantentzen du.
  • Diru-laguntzak eskatzen dizkie hainbat administrazioei.
  • Hornitzaileei egindako ordainketak eta familiei egindako kobrantza kudeatzen ditu. 
  • Kultura eta kirol-zuzkidurak hobetzeko ikastolarentzako diru-laguntzak kudeatzen ditu: kantxa margotzeko kofinantzaketa, ipadak erostea, arbel digitalak erostea, liburu solidarioak finantzatzea, etab. 
 
 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA

Responsables comisión de economía: Brigida Perez, Beatriz Salas


 • Gestión económica de la asociación:
  • Mantiene la relación con los diferentes organismos, entidades e instituciones.
  • Realiza la solicitud de subvenciones a distintas administraciones.
  • Gestiona el pagos a proveedores y el cobro a las familias.
  • Gestiona las ayudas económicas a la ikastola para la mejora de las dotaciones culturales y deportivas: Cofinanciación del pintado de la cancha, compra de ipads, compra de pizarras digitales, financiación de los libros solidarios, etc.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina