2016(e)ko azaroaren 5(a), larunbata

IKASGELAKO ORDEZKARIAREN FUNTZIOAK / Funciones del representante de aula

IKASGELAKO ORDEZKARIAREN FUNTZIOAK


IKASGELAKO ORDEZKARIAK

Gurasoek, tutoreek edo ikasleen guraso-agintea duen beste edonork Ikastolako organoei egiten dizkieten proposamen eta eskaera orokorrak bideratzen duen organoa da. Bestalde, Ikastolako organoek erakundeari buruz ematen duten informazioa jakinarazi behar dute.

ORDEZKARIAK AUKERATZEA

Ikasturte hasierako ikasgela batzarrean aukeratzen dira ordezkariak.
Ardura honen iraupena, gutxienez bi ikasturterako izango da.

IKASGELAKO ORDEZKARIEN FUNTZIOAK
  • Ikastolako Idearioa - Heziketa Bideak, Barne Jaurpideko Araudia eta Guraso Elkartearen Estatutuak ezagutu behar ditu.
  • Ikastolan egiten diren ekintzaz jakinaren gainean izan eta laguntzako prest egon, horrez gain gurasoen artean beste laguntzaile batzuk bilatzeko gai izan behar da.
  • Tutorearen iniziatibak ezagutu eta zenbait unetan laguntzeko prest izan, hau da: irteerak, txangoak, informazio bilketa, ikas bidaia ...
  • Gurasoen ordezkaria da tutorearen aurrean, beraz ikasgelari dagozkion egitasmo, arazo eta kexa orokorren bozeramalea izango da.
BALIABIDEAK

Ikasturte hasieran bere gelako ikasleen zerrenda izango du, bai administrazioaren laguntza egokitu zaizkion zereginak bete ahal izateko.FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE AULA


REPRESENTANTES DE AULA

Es el órgano para canalizar todas las propuestas y peticiones de carácter general de los padres y madres o tutores-as, hacia los órganos de la Ikastola y para trasladar la información periódica sobre la marcha de la Ikastola.

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

En la reunión de aula de comienzo de curso se realizará la elección de los representantes.
El período de duración de este cargo será como mínimo de dos cursos escolares.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE AULA
  • Conocer el Ideario-Proyecto Educativo del centro, el Reglamento de Régimen Interior y los estatutos de la Asociación de Padres y Madres.
  • Informarse sobre las actividades que se realizan en la Ikastola, y estar dispuesto a colaborar y promover en los demás padres posibles colaboradores.
  • Conocer las iniciativas del profesor tutor y ofrecer su colaboración en salidas, excursiones, recogida de información, viaje de estudios,..
  • Representar a los padres y madres ante el profesorado y por lo tanto ha de ser el transmisor de proyectos, problemas, quejas, etc. de carácter general, que afecten a su aula.
RECURSOS

Dispondrá al comienzo de cada curso del listado de alumnos-as del aula a la que representa, así como el apoyo del servicio de administración para el cumplimiento de sus funciones.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina