2014(e)ko urriaren 22(a), asteazkena

HEZIKI: KIROLEAN HASTEKO / Heziki: Iniciación deportiva

HEZIKI Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako eskola-umeentzat bereziki diseinatutako jarduera da. Jarduera honen bitartez, umeek trebetasun motorrak garatzea sustatu nahi da, haien ekintzen kudeaketa autonomoa ahalbidetzeko, eta, hala, etorkizunean egin nahi dituzten kirolak ikasteko prozesuan proposatzen zaien edozein ekintza motor egiteko gai izan daitezen, lortu beharreko gaitasun-maila edozein dela ere (parte-hartzea eta/edo errendimendua). Hori guztia, egin beharreko ekintzak gustura egitea ahalbidetzen duen giro batean, kirola eta jarduera fisikoa egiteko zaletasuna sustatzeko.

Izena emateko aukera hauek daude: Bizkaiko Lurralde Historikoan irakaskuntza ofizialak eskaintzen dituzten ikastetxeen bidez, ikastetxe horietako guraso-elkarteen bidez edo haiei lotutako kirol erakundeen bidez edo Bizkaiko Lurralde Historikoko udalen, haien udal erakunde autonomoen edo kirolaren udal fundazio publikoen bidez.

INSKRIPZIO EPEA AZKEN EGUNA : URRIAREN 31a

Argibide gehiago nahi izanez gero, egizue kontsulta Bizkaiko Foru Aldundiko webgunean.
HEZIKI es una nueva actividad específicamente diseñada para escolares de categoría pre-benjamín (1º y 2º de educación primaria). A través de ella se pretende potenciar en los y las niñas el desarrollo de sus habilidades motrices, facilitando la gestión autónoma de sus acciones, y por consiguiente, la realización de cualquier tarea motora que se les proponga en la enseñanza de los deportes que en el futuro deseen practicar, independientemente del nivel de competencia a conseguir (participación y/o rendimiento). Todo ello en un ambiente en el que se vivan con placer las acciones a realizar, fomentando así su afición por la práctica deportiva y la actividad física.

La inscripción, se podrá realizar a través de los Centros Escolares que impartan enseñanzas oficiales en el Territorio Histórico de Bizkaia, sus respectivas Asociaciones de Madres y Padres o Entidades deportivas vinculadas, así como a través de Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia y/o sus respectivos Organismos Autónomos Municipales o Fundaciones Públicas Municipales de deportes.

ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN : 31 DE OCTUBRE

Para más información, podéis consultar la página de la Diputación Foral de Bizkaiairuzkinik ez:

Argitaratu iruzkina